VIsa vàng Hy Lạp

Theo Bộ luật Di trú và Hòa nhập Xã hội (Luật 4251/2014, Công báo Chính phủ 1, số 80), các công dân không thuộc Liên minh Châu Âu và các thành viên gia đình họ có thể được cấp quyền cư trú của Hy Lạp để đổi lấy khoản đầu tư vào bất động sản.

Đầu tư có thể là mua bất động sản, hoặc một thỏa thuận chia sẻ thời gian với thời hạn ít nhất 10 năm, hoặc cho thuê với thời hạn ít nhất 10 năm của các cơ sở khách sạn hoặc nhà ở được trang bị trong các cơ sở du lịch kết hợp.

Không quan trọng tài sản đó là thương mại hay dân cư.

Khoản đầu tư tối thiểu phải ít nhất 250.000 Euro.

Giấy phép cư trú có thời hạn 5 năm, có thể gia hạn, với điều kiện bạn vẫn sở hữu tài sản.

Các thành viên gia đình bao gồm vợ hoặc chồng, con cháu nối dõi của cặp vợ chồng, những người dưới 21 tuổi và con cháu nối dõi của vợ hoặc chồng.

Những lợi ích

 • Đầu tư bất động sản 100% tại Hy Lạp
 • Di cư sang châu Âu cùng với gia đình.
 • Du lịch tự do trong khối Schengen
 • Thường trú nhân ngay lập tức ở Hy Lạp
 • Không kiểm tra ngôn ngữ, không cần kinh nghiệm kinh doanh, không kiểm tra y tế
 • Không yêu cầu lưu trú tối thiểu

Các yêu cầu cơ bản

 • Mẫu ứng tuyển ‘PR’
 • Ba bức ảnh màu gần đây
 • Bản sao chính xác của hộ chiếu hợp lệ bao gồm thị thực nhập cảnh
 • Bản sao Hợp đồng Mua bán (của một tài sản giá trị ít nhất 250.000 Euro) và đăng ký Chứng thư Tiêu đề từ ‘Sổ đăng ký thế chấp’
 • Bảo hiểm Y tế: chi trả các chi phí nằm viện và chăm sóc y tế từ một công ty Bảo hiểm Hy Lạp hoặc quốc tế.
 • Hồ sơ tội phạm rõ ràng
 • Giấy chứng nhận Gia đình từ nước xuất xứ được dịch và chứng nhận
 • Giấy chứng nhận Kết hôn (bản dịch chính thức và được chứng nhận)
 • Giấy Khai sinh cho Trẻ em (bản dịch chính thức và được chứng nhận), chứng minh trẻ em dưới 24 tuổi.