Tài chính

Hầu hết các ngân hàng thương mại ở Síp được cấp phép để đưa ra các điều kiện cho vay mua nhà ở (các khoản thế chấp) để hỗ trợ người mua tiềm năng trong việc mua bất động sản. Tại PropertyLink, chúng tôi ở vị trí thông qua tất cả các liên hệ để giúp bạn đảm bảo khoản vay tài chính trong giới hạn tốt, tận dụng các mối quan hệ kinh doanh mạnh mẽ của chúng tôi với phần lớn các ngân hàng địa phương ở Síp.

 

Thông tin cơ bản

Tất cả các ngân hàng hàng đầu đưa ra các khoản thế chấp cho bất động sản ở Síp. Các điều khoản và điều kiện của họ thay đổi một chút và lời khuyên tốt nhất chúng tôi có thể nói với bạn khi đàm phán thế chấp ở Síp là mặc cả với họ về thỏa thuận được đề xuất.

Đối với khoản vay mua nhà bằng Euro, thời hạn trả nợ tối đa có thể lên tới 25-30 năm. Trong cả hai trường hợp, tuổi của Ứng viên cộng với thời hạn của thế chấp không thể vượt quá 70 tuổi. Số tiền tối đa được vay có thể lên tới 70% giá trị bất động sản được mua. Thế chấp sẽ được hoàn trả hàng tháng hoặc hàng quý.

 

Các tài liệu/Thông tin theo yêu cầu của ngân hàng

 • Hồ sơ của khách hàng (Các chi tiết cá nhân bao gồm nghề nghiệp và thời hạn hợp đồng lao động của bạn, nếu có, với nhà tuyển dụng hiện tại).
 • Các bản sao hộ chiếu (trang có ảnh và thông tin cá nhân).
 • Báo cáo nợ hiện tại (nếu có).
 • Thư giới thiệu từ ngân hàng mà bạn duy trì tài khoản.
 • Bản hoàn thành của mẫu ‘Tuyên bố Thu nhập Cá nhân’.
 • Bằng chứng về thu nhập – có thể là phiếu lương hoặc xác nhận thù lao từ chủ lao động của bạn, bản chứng nhận thuế cuối năm P60 hoặc bản sao các tài khoản doanh nghiệp.
 • Hợp đồng mua bán.
 • Bản sao báo cáo ngân hàng trong vòng ba tháng qua.
 • Các bản sao các khoản thanh toán đã được Ứng viên thực hiện cho bất động sản.
 • Các hướng dẫn mở và kích hoạt tài khoản với ngân hàng.

 

Các điều khoản và điều kiện chung được cung cấp bởi các ngân hàng ở Síp

 • Số tiền cho vay lên tới 70%
 • Không giới hạn số tiền vay.
 • Có thể hoàn trả đến 25 năm.
 • Tỷ lệ lãi suất là Lãi suất liên ngân hàng London (Libor) + lên tới 2,25% -3,00%.
 • Việc vay có thể bằng một số loại tiền tệ – GBP, EURO, CHF, USD, – tùy thuộc vào sự chấp thuận cuối cùng của ngân hàng.
 • Chi phí định giá bất động sản được trả bởi khách hàng bất kể kết luận của đơn. NGOÀI RA, tất cả các đơn xin thế chấp phải được thực hiện định giá bất động sản trước khi khoản vay được phê duyệt.
 • Các chi phí khác: phí sắp xếp ở mức 1% giá trị khoản vay và các chi phí ‘tài liệu’.
 • Chứng khoán theo yêu cầu của Ngân hàng Thế chấp tại Síp
 • Thế chấp hợp pháp đầu tiên đối với bất động sản sẽ được mua, hoặc chuyển nhượng của hợp đồng mua bán được hỗ trợ bởi bảo lãnh ngân hàng từ người bán. Nếu bất động sản đang được phát triển đã được thế chấp có lợi cho ngân hàng, thì không cần bảo lãnh ngân hàng.
 • Chính sách nhiệm vụ trọn đời, tùy theo đánh giá tín dụng.
 • Chính sách nhiệm vụ với bảo hiểm hỏa hoạn/động đất.
 • Người vay sẽ phải trả phần đóng góp của mình vào giá mua bất động sản trước khi miễn các khoản vay.