LỌC TÌM KIẾM CỦA BẠN
Các tính năng
Bất động sản để bán
4 Bedroom Duplex for Sale in Kallithea, Athens | Property Link Cyprus
Ref. GRV-RRE-2
 • 2
 • 4
 • 145 m²

BÁN : €535000 (VAT)

Song lập

Athens, HY LẠP

Khoảng cách đến biển 0.7 km

Property For Sale In Athens, HY LẠP | Ref GRV-RRE-2

2 Bedroom Apartment for Sale in Kallithea, Athens | Property Link Cyprus
Ref. GRV-RRE-1
 • 1
 • 2
 • 69 m²

BÁN : €289000 (VAT)

Chung cư – Căn hộ

Athens, HY LẠP

Khoảng cách đến biển 0.7 km

Property For Sale In Athens, HY LẠP | Ref GRV-RRE-1

3 Bedroom Duplex for Sale in Chalandri, Athens | Property Link Cyprus
Ref. GRV-ITH-3
 • 3
 • 3
 • 203 m²

BÁN : €525000 (VAT)

Song lập

Athens, HY LẠP

Khoảng cách đến biển 14 km

Property For Sale In Athens, HY LẠP | Ref GRV-ITH-3

3 Bedroom Penthouse for Sale in Chalandri, Athens | Property Link Cyprus
Ref. GRV-ITH-2
 • 2
 • 3
 • 157 m²

BÁN : €399000 (VAT)

Chung cư – Căn hộ

Athens, HY LẠP

Khoảng cách đến biển 14 km

Property For Sale In Athens, HY LẠP | Ref GRV-ITH-2

2 Bedroom Apartment for Sale in Chalandri, Athens | Property Link Cyprus
Ref. GRV-ITH-1
special offer
 • 1
 • 2
 • 98 m²

BÁN : €295000 (VAT)

Chung cư – Căn hộ

Chalandri, Athens
HY LẠP

Khoảng cách đến biển 14 km

Property For Sale In Chalandri, Athens | Ref GRV-ITH-1

Shop/ Office Space for Sale in Kypseli, Athens | Property Link Cyprus
Ref. GRV-APA-4
 • 2
 • 0
 • 275 m²

BÁN : €585000 (VAT)

Văn phòng

Athens, HY LẠP
Kypseli

Khoảng cách đến biển 9.5 km

Property For Sale In Athens, HY LẠP | Ref GRV-APA-4

1 Bedroom Apartment for Sale in Kypseli, Athens | Property Link Cyprus
Ref. GRV-APA-3
 • 1
 • 1
 • 60 m²

BÁN : €299000 (VAT)

Chung cư – Căn hộ

Athens, HY LẠP
Kypseli

Khoảng cách đến biển 9.5 km

Property For Sale In Athens, HY LẠP | Ref GRV-APA-3

2 Bedroom Duplex for Sale in Kypseli, Athens | Property Link Cyprus
Ref. GRV-APA-2
 • 2
 • 2
 • 92 m²

BÁN : €315000 (VAT)

Song lập

Athens, HY LẠP
Kypseli

Khoảng cách đến biển 9.5 km

Property For Sale In Athens, HY LẠP | Ref GRV-APA-2

Studio for Sale in Kypseli, Athens | Property Link Cyprus
Ref. GRV-APA-1
special offer
 • 1
 • 1
 • 30 m²

BÁN : €135000 (VAT)

Dân cư

Athens, HY LẠP
Kypseli

Khoảng cách đến biển 9.5 km

Property For Sale In Athens, HY LẠP | Ref GRV-APA-1

3 Bedroom Apartment for Sale in Alimos, Athens | Property Link Cyprus
Ref. LP-GPG12773
 • 2
 • 3
 • 119 m²

BÁN : €535000 (VAT)

Chung cư – Căn hộ

Athens, Alimos
HY LẠP

Khoảng cách đến biển 1.4 km

Property For Sale In Athens, Alimos | Ref LP-GPG12773

2 Bedroom Apartment for Sale in Alimos, Athens | Property Link Cyprus
Ref. LP-GPG12772
 • 1
 • 2
 • 72 m²

BÁN : €299000 (VAT)

Chung cư – Căn hộ

Athens, Alimos
HY LẠP

Khoảng cách đến biển 1.4 km

Property For Sale In Athens, Alimos | Ref LP-GPG12772

4 Bedroom Penthouse for Sale in Riga Fereou Area, Limassol | Property Link Cyprus
Ref. COM-BAL-3
 • 4
 • 4
 • 165 m²

BÁN : €890000 (VAT)

Chung cư – Căn hộ

Riga Fereou, Limassol
SÍP

Khoảng cách đến biển 1 km

Property For Sale In Riga Fereou, Limassol | Ref COM-BAL-3