LỌC TÌM KIẾM CỦA BẠN
Các tính năng
PROPERTIES FOR RENT
3 Bedroom Penthouse for Rent in Germasogeia, Limassol | Property Link Cyprus
Ref. PLP-REN-3
 • 3
 • 3
 • 127 m²

THUÊ : €3500

Chung cư – Căn hộ

Limassol, SÍP
Germasogeia Tourist Area

Khoảng cách đến biển 0.45 km

Property For Sale In Limassol, SÍP | Ref PLP-REN-3

3 Bedroom Apartment for Rent in Germasogeia, Limassol | Property Link Cyprus
Ref. PLP-REN-2
 • 2
 • 3
 • 111 m²

THUÊ : €2500

Chung cư – Căn hộ

Limassol, SÍP
Germasogeia Tourist Area

Khoảng cách đến biển 0.45 km

Property For Sale In Limassol, SÍP | Ref PLP-REN-2

2 Bedroom Apartment for Rent in Germasogeia, Limassol | Property Link Cyprus
Ref. PLP-REN-1
 • 2
 • 2
 • 85 m²

THUÊ : €2000

Chung cư – Căn hộ

Limassol, SÍP
Germasogeia Tourist Area

Khoảng cách đến biển 0.45 km

Property For Sale In Limassol, SÍP | Ref PLP-REN-1

2 Bedroom Apartment for Rent in Agios Tychonas, Limassol | Property Link Cyprus
Ref. ZAV-REN-7
beach front
 • 2
 • 2
 • 0 m²

THUÊ : €2850

Chung cư – Căn hộ

Limassol, SÍP
Agios Tychonas Tourist

Khoảng cách đến biển 0.1 km

Property For Sale In Limassol, SÍP | Ref ZAV-REN-7

3 Bedroom Apartment for Rent in Mesa Geitonia, Limassol | Property Link Cyprus
Ref. VIS-REN-1Т
 • 2
 • 3
 • 121 m²

THUÊ : €2000

Chung cư – Căn hộ

Limassol, SÍP
Mesa Geitonia

Khoảng cách đến biển 2 km

Property For Sale In Limassol, SÍP | Ref VIS-REN-1Т

Shop/ Showroom for Rent in Linopetra, Limassol | Property Link Cyprus
Ref. COM10023T
 • 1
 • 0
 • 255 m²

THUÊ : €9500

Văn phòng

Limassol, SÍP
Linopetra

Khoảng cách đến biển 1.2 km

Property For Sale In Limassol, SÍP | Ref COM10023T

Large Office for Rent in the City Center, Limassol | Property Link Cyprus
Ref. DNG-REN-2А
 • 5
 • 0
 • 570 m²

THUÊ : €10000

Văn phòng

City centre, Limassol
SÍP

Khoảng cách đến biển 0.8 km

Property For Sale In City centre, Limassol | Ref DNG-REN-2А

Office for Rent in the City Center, Limassol | Property Link Cyprus
Ref. DNG-REN-1А
 • 2
 • 0
 • 177 m²

THUÊ : €2600

Văn phòng

City centre, Limassol
SÍP

Khoảng cách đến biển 0.8 km

Property For Sale In City centre, Limassol | Ref DNG-REN-1А

Office for Rent in Agios Antonios, Limassol | Property Link Cyprus
Ref. COM10022A
 • 2
 • 0
 • 216 m²

THUÊ : €3000

Văn phòng

Limassol, SÍP

Khoảng cách đến biển 2 km

Property For Sale In Limassol, SÍP | Ref COM10022A

3 Bedroom Apartment for Rent in Agios Nikolaos, Limassol | Property Link Cyprus
Ref. REN10038A
 • 2
 • 3
 • 120 m²

THUÊ : €800

Chung cư – Căn hộ

Limassol, SÍP
Agios Nikolaos

Khoảng cách đến biển 1.2 km

Property For Sale In Limassol, SÍP | Ref REN10038A

New Office for Rent in Agios Athanasios, Limassol | Property Link Cyprus
Ref. ALL-REN-2
 • 0
 • 0
 • 203 m²

THUÊ : €5700 (VAT)

Văn phòng

Limassol, SÍP
Agios Athanasios

Khoảng cách đến biển 1.4 km

Property For Sale In Limassol, SÍP | Ref ALL-REN-2

New Office for Rent in Agios Athanasios, Limassol | Property Link Cyprus
Ref. ALL-REN-1
 • 0
 • 0
 • 307 m²

THUÊ : €7600 (VAT)

Văn phòng

Limassol, SÍP
Agios Athanasios

Khoảng cách đến biển 1.4 km

Property For Sale In Limassol, SÍP | Ref ALL-REN-1