LỌC TÌM KIẾM CỦA BẠN
Các tính năng
PROPERTIES FOR RENT
Ref. REN-LIM-368
 • 0
 • 0
 • 218 m²

THUÊ : €1800

Văn phòng

Limassol, Agia Fyla
SÍP

Khoảng cách đến biển 5 km

Property For Sale In Limassol, Agia Fyla | Ref REN-LIM-368

Ref. REN-LIM-367
 • 0
 • 0
 • 4646 m²

THUÊ : €22500 (VAT)

Cửa hàng – Phòng trưng bày

Limassol, Agia Fyla
SÍP

Khoảng cách đến biển 5 km

Property For Sale In Limassol, Agia Fyla | Ref REN-LIM-367

Ref. REN-PRG-LE1
 • 1
 • 1
 • 45 m²

THUÊ : €800

Căn hộ nhỏ

Limassol, SÍP
Germasogeia Tourist Area

Khoảng cách đến biển 0.3 km

Property For Sale In Limassol, SÍP | Ref REN-PRG-LE1

Ref. REN-PRG-RE1
 • 1
 • 1
 • 65 m²

THUÊ : €625

Chung cư – Căn hộ

Limassol, SÍP
Agios Tychonas Tourist

Khoảng cách đến biển 0.2 km

Property For Sale In Limassol, SÍP | Ref REN-PRG-RE1

Ref. RHZ-CCR-2
 • 4
 • 3
 • 118 m²

THUÊ : €2100

Chung cư – Căn hộ

Limassol, SÍP
Agios Nikolaos

Khoảng cách đến biển 0.5 km

Property For Sale In Limassol, SÍP | Ref RHZ-CCR-2

Ref. SJM-VAP
 • 5
 • 4
 • 1350 m²

THUÊ : €5350

Nhà – Biệt thự

Limassol, SÍP
Moni

Khoảng cách đến biển 5 km

Property For Sale In Limassol, SÍP | Ref SJM-VAP

Ref. REN10007
 • 3
 • 3
 • 111 m²

THUÊ : €1450

Chung cư – Căn hộ

Limassol, SÍP
Mesa Geitonia

Property For Sale In Limassol, SÍP | Ref REN10007

Ref. RHZ-KYC-2
 • 4
 • 3
 • 157 m²

THUÊ : €3500

Limassol, SÍP
Germasogeia Tourist Area

Khoảng cách đến biển 0.1 km

Property For Sale In Limassol, SÍP | Ref RHZ-KYC-2

Ref. REN50002
 • 2
 • 3
 • 146 m²

THUÊ : €1650

Căn hộ thông tầng

SÍP, Nicosia
Strovolos

Khoảng cách đến biển 22 km

Property For Sale In SÍP, Nicosia | Ref REN50002

Ref. KAL-VNP
 • 3
 • 4
 • 400 m²

THUÊ : €3500

Detached House

Limassol, SÍP
Germasogeia Tourist Area

Khoảng cách đến biển 0.3 km

Property For Sale In Limassol, SÍP | Ref KAL-VNP

Ref. KAL-ESV
 • 4
 • 3
 • 258 m²

THUÊ : €2500

Nhà – Biệt thự

Limassol, SÍP
Germasogeia Tourist Area

Khoảng cách đến biển 0.75 km

Property For Sale In Limassol, SÍP | Ref KAL-ESV

Ref. REN50001
 • 1
 • 2
 • 88 m²

THUÊ : €600

SÍP, Nicosia
Lakatameia

Khoảng cách đến biển 20 km

Property For Sale In SÍP, Nicosia | Ref REN50001