Nội các được phê duyệt thay đổi trong Chương trình đầu tư Síp bắt đầu từ tháng 5 năm 2019

Nội các Chính phủ đã phê duyệt hôm thứ Tư hàng loạt các thay đổi để làm cho Chương trình Đầu tư Síp trở nên đa mục tiêu và đáng tin cậy hơn, Bộ trưởng Tài chính Harris Georgiades nói.

Trong các tuyên bố tại Dinh Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Nội các Chính phủ đã được thông báo hôm thứ Tư về các kết quả của một nghiên cứu tác động kinh tế trong mối quan hệ với Chương trình Đầu tư Síp.

Since the start of the project in 2013, 1864 cases of naturalization have been approved and 6.6 transactions have been made. The Minister clarified that, transactions were not the same as investments with a positive contribution to the growth rate of an economy. Georgiades said that it is clear from the study that the program is quite important for the real estate and construction sector, but with little overall impact on the economy.

Kể từ khi bắt đầu dự án vào năm 2013, có 1864 trường hợp nhập quốc tịch đã được phê duyệt và 6.6 giao dịch đã được thực hiện. Bộ trưởng nói rõ rằng, các giao dịch không giống như các khoản đầu tư có đóng góp tích cực vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Georgiades nói rõ ràng từ nghiên cứu chương trình này khá quan trọng đối với lĩnh vực bất động sản và xây dựng, nhưng nó ít có tác động tổng thể đến nền kinh tế.

Cụ thể, có khoảng 24% giao dịch bất động sản là kết quả của chương trình này và ngành bất động sản và xây dựng đã phục hồi rõ và một phần của sự phục hồi này là kết quả của chương trình. Bộ trưởng cũng nói rằng không có sự quá nóng trong lĩnh vực bất động sản hoặc sự phụ thuộc đặc biệt cao của nền kinh tế vào lĩnh vực này.

Tuy nhiên, ông nói, trong giai đoạn ba năm 2016-2019, tổng đóng góp của chương trình cho sự tăng trưởng là 1,2% trên tổng số 13 điểm phần trăm, là mức tăng trưởng trong vòng ba năm qua. Dựa trên cơ sở những phát hiện kinh tế này và một báo cáo có liên quan từ Hội đồng Kinh tế và Năng lực cạnh tranh, Nội các Chính phủ đã thông qua hàng loạt các thay đổi.

Đề cập đến những thay đổi đáng kể nhất, Bộ trưởng chỉ ra đóng góp bắt buộc cho Quỹ Nghiên cứu và Đổi mới để khuyến khích hơn nữa việc tạo ra một hệ sinh thái trong đổi mới kinh doanh và đóng góp bắt buộc cho Tập đoàn Phát triển Đất đai Síp để tài trợ cho nhà ở giá rẻ.

Những thay đổi chính trong kế hoạch là:

Khoản đóng góp bắt buộc 75.000 Euro cho Quỹ Nghiên cứu và Đổi mới để thúc đẩy việc tạo ra một hệ sinh thái đổi mới khởi nghiệp, một nghĩa vụ mà có thể được miễn trong một số điều kiện nhất định.

Khoản đóng góp bắt buộc 75.000 Euro cho Tập đoàn Phát triển Đất đai Síp, nhằm đóng góp cho chính sách nhà ở tích hợp, đặc biệt cho mục đích thực hiện các dự án nhà ở giá rẻ và thực hiện những kế hoạch/biện pháp nhà ở khác.

Việc đưa các khoản đầu tư vào lĩnh vực vận chuyển vào các khoản đầu tư đủ điều kiện, dựa trên cơ sở các tiêu chí đánh giá cụ thể.

Việc đưa khoản đầu tư vào Quỹ Đầu tư Thay thế Đã đăng ký vào các khoản đầu tư đủ điều kiện, cũng như khả năng các Tổ chức này đầu tư lên tới 200.000 Euro vào thị trường thứ cấp của Sàn giao dịch Chứng khoán Síp.

Nghĩa vụ duy trì các khoản đầu tư cần thiết trong thời gian ít nhất 5 năm kể từ ngày nhập quốc tịch, thay vì 3 năm.

Việc bãi bỏ hoàn toàn sự đầu tư vào các trái phiếu chính phủ như một khoản đầu tư chấp nhận được trong phạm vi Chương trình.

Trong trường hợp khoản đầu tư có liên quan đến việc mua bất động sản hoặc tài sản cũng như trong trường hợp là chủ sở hữu nhà vĩnh viễn, bắt buộc phải xin giấy phép quy hoạch, chứng nhận hoàn thành và từ bỏ ngân hàng.

Người nộp đơn phải có thị thực Schengen để có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch.

Người nộp đơn đã nộp đơn xin nhập quốc tịch ở bất kỳ Quốc gia Thành viên khác của Liên minh châu Âu và đã bị từ chối sẽ không được quyền nhập quốc tịch Síp trong khuôn khổ Chương trình đầu tư Cộng hòa Síp.

Người nộp đơn cần phải có giấy phép cư trú tại Cộng hòa Síp trong ít nhất sáu (6) tháng trước khi nhập quốc tịch với tư cách là công dân Síp.

Một Báo cáo Thực hiện Thường niên bao gồm số lần nhập quốc tịch, quốc tịch của những người nộp đơn và lĩnh vực mà các khoản đầu tư được thực hiện sẽ được chuẩn bị với mục đích minh bạch và thông tin chính xác.

Xác nhận lại lệnh cấm quảng cáo các Chương trình Đầu tư ở những nơi công cộng và trên Internet, đặc biệt nhấn mạnh vào khả năng hiển thị của hộ chiếu Síp và các biểu tượng của Cộng hòa và Liên minh châu Âu.