​Thuế bất động sản Síp năm 2018

  • 7 Tháng Năm, 2018, 11:05
  • michalis
  • Thuế

Một số thay đổi về thuế bất động sản của Síp đã được thực hiện trong thời gian gần đây, đáng chú ý nhất là việc áp dụng thuế giá trị gia tăng VAT khi bán đất xây dựng, mà tôi đã tóm tắt cùng với những thay đổi khác trong bài viết này.

Các thay đổi thuế tài sản gần đây ở Síp bao gồm việc áp thuế VAT đối với việc bán đất xây dựng chưa phát triển cho việc xây dựng (các) tòa nhà và thay đổi thuế VAT phải trả khi mua/xây dựng một tài sản để được sử dụng làm nơi cư trú chính và thường xuyên của người mua. Dưới đây là bản tóm tắt các loại thuế liên quan đến tài sản áp dụng khi bước vào năm 2018. Thuế tài sản phải nộp cho Cộng đồng và Thành phố. Thuế tài sản ‘địa phương’ phải nộp cho Cộng đồng và Thành phố được tính toán dựa theo đánh giá giá trị tài sản năm 2013 của Cơ quan đăng ký Đất đai. Phí chuyển nhượng tài sản. (a) Không có phí chuyển nhượng tài sản phải trả nếu thuế VAT được trả dựa trên giá mua tài sản. (b) Phí chuyển nhượng tài sản giảm 50% nếu thuế VAT không được thanh toán trên giá mua của tài sản. Tuy nhiên, nếu Giám đốc Cơ quan đăng ký Đất đai cho rằng giá ghi trong hợp đồng mua bán không phản ánh giá trị thị trường của tài sản tại thời điểm mua, ông có thể, dựa theo suy xét của mình, tính toàn bộ Phí chuyển nhượng Tài sản dựa trên đánh giá giá trị tài sản của Cơ quan đăng ký Đất đai tại thời điểm bán của nó trừ đi giá ghi trên hợp đồng mua bán. (Sở Đất đai và Khảo sát có một Máy tính Phí Chuyển khoản Trực tuyến).

Thuế lợi nhuận vốn. Thuế lợi nhuận vốn phải nộp ở mức 20% trên lợi nhuận từ việc xử lý tài sản. Chi phí mua lại được điều chỉnh theo lạm phát bằng cách tham khảo chi phí của chỉ số sinh hoạt. (Nếu tài sản được mua trước năm 1980, giá trị năm 1980 hiển thị trên Chứng thư Tiêu đề  của tái sản được sử dụng như chi phí mua lại.) Các phí tổn liên quan đến việc mua lại và xử lý tài sản cũng có thể được khấu trừ, theo những điều kiện nhất định, ví dụ: chi phí lãi cho các khoản vay liên quan, các phí chuyển nhượng, các chi phí pháp lý, v.v.

Các khoản phụ cấp khác được trợ cấp cho ‘các chi phí cho phép’, chẳng hạn như các bổ sung vốn được chấp nhận và các cải thiện cho tài sản – giấy phép quy hoạch khi cần. Lưu ý rằng tùy thuộc vào các điều kiện, bất động sản có được trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 7 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 sẽ được miễn thuế lợi nhuận vốn CGT khi cần xử lý trong tương lai. Thuế giá trị gia tăng VAT được tính ở mức 19% cho lần mua bất động sản đầu tiên. Thuế VAT cũng được tính ở mức 19% khi bán đất xây dựng chưa phát triển dành cho việc xây dựng (các) tòa nhà trong quá trình thực hiện một hoạt động kinh doanh.

Tỉ lệ giảm 5% thuế VAT được áp dụng cho 200 m2 đầu tiên của việc mua/xây dựng một tài sản sẽ được sử dụng làm nơi cư trú chính và thường xuyên của người mua trong thời gian mười năm. Thuế VAT được áp đặt ở mức tiêu chuẩn (19%) trên các mét vuông còn lại. Thuế VAT không được tính trên tài sản bán lại hoặc trên đất trong các khu bảo tồn và đất canh tác. Thuế tem.  Thuế tem được tính trên giá trị của hợp đồng mua bán và duy trì không thay đổi theo tỷ lệ:

0 Euro đến 5.000 Euro – không

5,001 Euro đến 170,000 Euro – 0,15%

Lớn hơn 170.000 Euro – 0,2%

* * Đạt đến giá trị tối đa 20.000 Euro.

Thuế

Một số thay đổi về thuế bất động sản của Síp đã được thực hiện trong thời gian gần đây, đáng chú ý nhất là việc áp dụng thuế giá trị gia tăng VAT khi bán đất xây dựng mà tôi đã tóm tắt cùng với những thay đổi khác trong bài viết này. Các thay đổi thuế tài sản gần đây ở Síp bao gồm việc áp thuế VAT đối với việc bán đất xây dựng chưa phát triển…