Cyprus property revaluations underway

Các tài sản của Síp hiện đang được Sở Đất đai và Khảo sát đánh giá lại để phản ánh các giá trị năm 2018 của chúng; sự áp dụng đánh giá lại đã được Giám đốc Sở Đất đai và Khảo sát Andreas Sokratous công bố vào sớm ngày hôm nay.

GIÁ TRỊ của khoảng 2 triệu tài sản của Síp hiện đang được Sở Đất đai và Khảo sát cập nhật để phản ánh các giá trị thị trường năm 2018 của chúng. Theo các báo cáo truyền thông, Giám đốc Sở Đất đai và Khảo sát, Andreas Sokratous, đã đưa ra thông báo trên chương trình giữa trưa ANT1 sớm ngày hôm nay. Việc định giá sửa đổi năm 2018 sẽ dựa trên giá thị trường của tài sản. Trong năm 1980 và 2013 các tài sản được chỉ định một mức giá chung, mà không đại diện cho giá trị thực của tài sản. Ông Sokratous nói rằng, “mục tiêu đầu tiên là sử dụng các giá trị tài sản mới, để thu thuế trong thành phố và phí cộng đồng đối với bất động sản. “Một thỏa thuận tuyệt vời đang được thực hiện để hoàn thành quá trình vào cuối năm nay. “Các giá trị tài sản mới đang được thực hiện theo đúng cáccđiều khoản và với tiêu chuẩn phù hợp để xác định giá trị thực của chúng càng gần càng tốt. “Các độc giả thường xuyên sẽ nhớ lại vụ tranh cãi sau lần áp dụng đánh giá lại tài sản cuối cùng vào năm 2013 với cựu Bộ trưởng Nội vụ Hasikos thừa nhận rằng đã có những sai lầm. Vào tháng 10 năm 2014, Sở Đất đai và Khảo sát đã nhận được hơn 4.600 phản đối trong khi hơn 7.000 phản đối đã được Trung tâm Dịch vụ Công dân nhận được. Các nghị sĩ báo cáo rằng đã nhận được hàng trăm khiếu nại. Với  số lượng phản đối thật lớn, thời hạn đệ trình của họ được kéo dài thêm bốn tháng. Các giá trị thị trường Hoàn toàn có thể cho hai tài sản có hình dạng bên ngoài giống hệt nhau có giá trị thị trường khác nhau. Khi đánh giá, các yếu tố giá trị thị trường như tuổi của tài sản, tình trạng bên trong và trật tự trang trí, chất lượng đồ đạc và đồ trang trí, dù nó là toàn quyền sử dụng hoặc cho thuê, dù nó có người thuê theo luật định, nó ở gần trường học và tiện nghi địa phương, phí dịch vụ, vv cũng được tính đến. Thông thường việc định giá thị trường được đánh giá bởi một người định giá tài sản đủ điều kiện phù hợp, chẳng hạn một Người định giá Tài sản Đủ tư cách RICS. Hy vọng rằng việc định giá của DLS trong 2018 sẽ gần hơn một chút với thực tế.

Các quy định

Các bất động sản của Síp hiện đang được Sở Đất đai và Khảo sát đánh giá lại để phản ánh các giá trị năm 2018 của chúng; sự áp dụng đánh giá lại đã được Giám đốc Sở Đất đai và Khảo sát Andreas Sokratous công bố vào sớm ngày hôm nay. GIÁ TRỊ của khoảng 2 triệu bất động sản Síp hiện đang được Sở Đất đai và Khảo sát cập nhật để phản ánh các giá trị thị trường năm 2018 của chúng. Theo…