อัตราการว่างงานลดลง 7.6%

การว่างงานในประเทศไซปรัสลดลงถึง 7.6% ของกำลังแรงงานในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 จาก 7.8% ในไตรมาสที่ 3 ตามการสำรวจแรงงานโดยการบริการของทางสถิติของไซปรัส

ตามผลการสำรวจภาวะการทำงานของแรงงานในไตรมาสที่ 4 ของ 2561 มีจำนวน 440,765 คนหรือ 62.5% ของประชากร (ชาย 68.5% หญิง 57.0%) เมื่อเทียบกับ 428,291 คน (61.6%) ในที่สอดคล้องกัน ไตรมาส 2560

จำนวนผู้มีงานทำก็คือ 407,382 และอัตราการจ้างงาน 57.8% (ชาย 63.3% หญิง 52.7%) เมื่อเทียบกับ 384,911 คน (55.3%) ในไตรมาสเดียวกันของ 2560

จำนวนผู้ว่างงานมีจำนวน 33.383 และอัตราการว่างงาน 7.6% ของกำลังแรงงาน (ชาย 7.5% เพศหญิง 7.6%) เมื่อเทียบกับ 43,380 คน (10.1%) ในไตรมาสเดียวกันของ 2560

การจ้างงาน

สำหรับกลุ่มอายุ 20-64, อัตราการจ้างงานเป็น 74.5% อัตราสำหรับเพศชายที่เป็น 80.2% และเพศหญิง 69.3% ในไตรมาสเดียวกันของปี 2560 อัตราเป็น 71.5% (ชาย 75.8% หญิง 67.6%) สำหรับกลุ่มอายุ 55-64 ปี อัตราการจ้างงานเป็น 61.1% เมื่อเทียบกับ 57.6% ในไตรมาสเดียวกันของ 2560

ตามที่การกระจายตัวของการจ้างงานโดยภาคเปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่ที่สุดของผู้มีงานทำอยู่ในงานบริการ (80.8%) ตามด้วยการผลิต (17.1%) และเกษตรกรรม (2.1%) สำหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 ร้อยละที่สอดคล้องกันคือ : งานบริการ 81.1%, การผลิต 16.6% และการเกษตร 2.3%

ส่วนแบ่งของการจ้างงานนอกเวลากับการจ้างงานรวมอยู่ที่ 11.2% หรือ 45,644 คน (ชาย 8.1% หญิง 14.6%) อัตราที่สอดคล้องกันสำหรับไตรมาสที่ 4 ของ 2560 เป็น 12.7% (ชาย 9.2% หญิง 16.4%)

86.7% หรือ 353.001 ของผู้มีงานทำทั้งหมดเป็นพนักงานของที่ 12.5% ​​(43,944 คน) มีงานชั่วคราว ในไตรมาสเดียวกันของพนักงาน 2560 คิดเป็น 86.8% ของการจ้างงานทั้งหมดที่ 14.8% มีงานชั่วคราว

การว่างงาน

สำหรับคนหนุ่มสาวอายุ 15-24 ปีที่ผ่านมาอัตราการว่างงานเป็น 20.6% ของกำลังแรงงานของกลุ่มอายุเดียวกัน (เพศชาย 25.7% เพศหญิง 16.0%) เมื่อเทียบกับ 22.9% (ชาย 26.8% เพศหญิง 19,9%) ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

เท่าที่ระยะเวลาของการว่างงาน ที่น่าเป็นห่วง 53.7% ของผู้ว่างงานทั้งหมดค้นหางานเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน 14.2% เป็นระยะเวลา 6-11 เดือนในขณะที่ร้อยละ 32.1% เป็นระยะยาว ระยะว่างงาน อัตราที่สอดคล้องกันสำหรับไตรมาสที่ 4 ของ 2560 เป็น 53.5%, 12.8% และ 33.7%