คณะรัฐมนตรีอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการลงทุนไซปรัสเริ่มตั้งแต่พฤษภาคม 2562

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในวันพุธ ชุดของการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้โครงการลงทุนไซปรัสมีเป้าหมายและน่าเชื่อถือมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Harris Georgiades กล่าว

ในงบของทำเนียบประธานาธิบดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้รับแจ้งในวันพุธ เกี่ยวกับผลของการศึกษา ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนไซปรัส

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโครงการในปี 2556 มีจำนวน 1,864 กรณีของการแปลงสัญชาติ ได้รับการอนุมัติและ 6.6 ธุรกรรมได้รับการทำขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงชี้แจงว่า การทำธุรกรรมไม่ได้เหมือนกับการลงทุน ที่มีผลในเชิงบวกกับอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ Georgiades กล่าวว่า เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า จากการศึกษาว่าโครงการนี้ เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง แต่มีผลกระทบโดยรวมเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏว่าประมาณ 24% ของการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ เป็นผลมาจากโครงการและอสังหาริมทรัพย์และภาคการก่อสร้าง มีการฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนและส่วนหนึ่งของการฟื้นตัวนี้เป็นผลมาจากโครงการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยังกล่าวว่าจะไม่มีความร้อนแรงในภาคอสังหาริมทรัพย์ หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพึ่งพาของเศรษฐกิจในภาคนี้

อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่า สำหรับระยะเวลาสามปี ในช่วง 2559-2562 ผลงานรวมของโครงการจะเติบโต 1.2% จากทั้งหมด 13 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการเจริญเติบโตในช่วงสามปีที่ผ่านมา บนพื้นฐานของผลการวิจัยทางเศรษฐกิจเหล่านี้และรายงานที่เกี่ยวข้องจากสภาเศรษฐกิจและการแข่งขัน ที่คณะรัฐมนตรีได้นำชุดของการเปลี่ยนแปลงมาในวันนี้อ้างถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงชี้ให้เห็นผลงานที่ได้รับมอบอำนาจให้กับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างระบบนิเวศของนวัตกรรมทางธุรกิจ และเป็นผลบังคับให้บริษัท พัฒนาที่ดินแห่งไซปรัส เข้าควบคุมแหล่งที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง .

การเปลี่ยนแปลงหลักในแผนคือ:

กำหนดให้บริจาค 75,000 ยูโร ให้กับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ผู้ประกอบการที่มีภาระผูกพันสามารถได้รับการยกเว้นภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง

กำหนดให้บริจาค 75,000 ยูโร ให้กับบริษัท พัฒนาที่ดินแห่งไซปรัส เป้าหมายเพื่อให้มีส่วนร่วมกับนโยบายที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการ โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ของการดำเนินการโครงการที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงและดำเนินการตามแผนการที่อยู่อาศัย / มาตรการอื่น ๆ

รวมถึงการลงทุนในภาคการขนส่งสินค้า ในการลงทุนที่มีสิทธิ บนพื้นฐานของเกณฑ์การวัดที่เฉพาะเจาะจง

รวมถึงการลงทุนใน กองทุนทางเลือกการลงทุนที่ได้รับการจดทะเบียน (Registered Alternative Investment Funds) ในการลงทุนที่มีสิทธิ์เช่นเดียวกับความเป็นไปได้สำหรับองค์กรเหล่านี้ที่จะลงทุนถึง  200,000 ยูโร ในตลาดรองของตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส

ความรับผิดชอบในการรักษาเงินลงทุนที่จำเป็น สำหรับระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับจากวันที่ได้สัญชาติ จากเดิมกำหนด 3 ปี

การยกเลิกโดยสมบูรณ์ของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เป็นการลงทุนที่ยอมรับได้ภายในโครงการ

ในกรณีที่การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิน เช่นเดียวกับในกรณีของเจ้าของบ้าน การวางแผนการอนุญาต ใบรับรองและการผ่อนผันธนาคารนั้นมีความจำเป็น


ผู้สมัครจะต้องมีวีซ่าเชงเก้นเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้สำหรับการแปลงสัญชาติ


ผู้สมัครที่ได้ทำการเข้าซื้อกิจการของการเป็นพลเมืองในรัฐสมาชิกอื่น ๆ ของสหภาพยุโรปและได้รับการปฏิเสธจะไม่ได้รับสิทธิที่จะได้รับสิทธิการเป็นพลเมืองไซปรัสภายใต้กรอบของโครงการลงทุนไซปรัส


ผู้สมัครควรถือครองใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ในสาธารณรัฐไซปรัสเป็นเวลาอย่างน้อยหก (6) เดือนก่อนที่จะแปลงสัญชาติเป็นพลเมืองไซปรัส

รายงานการดำเนินงานประจำปีที่มีจำนวนของผู้แปลงสัญชาติ สัญชาติของผู้สมัครและภาคการลงทุนที่ถูกสร้างขึ้นมาจะถูกจัดเตรียมไว้เพื่อความโปร่งใสและข้อมูลที่ถูกต้อง

การยืนยันอีกครั้งของข้อห้ามในการโฆษณาของโครงการการลงทุน ในสถานที่สาธารณะและบนอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเปิดเผยหนังสือเดินทางไซปรัสและสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐและสหภาพยุโรป